- En del av GARO-koncernen -

 

 

Elbilsladdning

Motorvärmarstyrning

Campingstyrning

Enhetsmätning, IMD

HEM WEB-EL Systems WEB-EL SERVERTJANSTER PRODUKTER SUPPORT KONTAKT INLOGGNING-KUNDZON

Energisparande system

WEB-EL Systems

WEB-EL har sedan år 2003 samarbetat med GARO AB som är en av Sveriges ledande tillverkare av laddstolpar för elbilar, eluttag för bilparkeringar, campingplatser och mariner.

WEB-EL Systems är en central servertjänst som styr och funktionsövervakar Garo G-CTRL produkter för elbilsladdning, och el-uttag i en camping- eller motorvärmaranläggning. En av fördelarna med vår centrala servertjänst att all administration sker via webben oavsett anläggningsstorlek eller geografisk placering. En annan fördel är att serverinstallationer inte sker hos anläggningsägaren vilket gör systemet kostnadseffektivt. WEB-EL Systems är helt webbaserat och kan styras via vår telefontjänst. Våra servertjänster styr ca:45 000 el-uttag i Sverige och vi har installationer i Norge. Kundavtal för WEB-EL Systems servertjänster tecknas till en låg kostnad.

Systemet är enkelt att installera i en ny eller befintlig anläggning. Något extra kablage behöver inte installeras till laddstolparna eller uttagshuvarna eftersom all datakommunikation sker dubbelriktat över befintligt elnät. I den matande elcentralen installeras en G-CTRL styrenhet som kommunicerar med servertjänsten via internet och med ladd- och elstolparna via 3-fas elnätet.

- Läs mer om våra servertjänster här