Framtidsäkrade system

 

 

WEBEL Undermätning  M-BUS, IMD

Individuell mätning av el, vatten, temperatur

NYHET !

Vårt nya trådade M-BUS system passar in där kraven är högre och där man vill kunna erhålla mätvärden varje timme etc. Systemet består endast av M-bus mätare (EL, vatten temperatur)   och M-Bus masterenhet. Ett system som som gör slutkunden oberoende av tjänsteleverantör.

- Kontakta oss för mer information !

Individuell mätning av el, vatten, temperatur   Produktblad
 
   
                       
Lägenhetsterminal    Rumsgivare      Insamlingsenhet

- Minimalt installationsarbete
- Mer än bara mätning
- Framtidssäkert system
Energieffektivisering

Lägenhetsterminalen är 4 moduler bred (72mm) och avseddför DIN-montage. Terminalen har ett M-BUS interface för 4 st externa M-BUS mätare där EL-mätare,vattenmätare etc. ansluts. Lägenhetsterminalen har ett inbyggt el-nätsmodem(PLM) för kommunikation med anläggningens insamlingsenhet.

Rumsgivaren för mätning av bl.a. rumstemperatur - upp till fyra givare kan anslutas till lägenhetsterminalen.

Insamlingsenheten samlar in all data från samtliga lägenhetsterminaler och skickar data vidare till webtjänsten. Version med IP, betyder att enheten ska anslutas till internet via en vanlig patchkabel med RJ45 kontakt. Versionen med GSM är vid leverans förberedd för mobilt internet och behöver endast anslutas till el-nätet. Bägge versionerna ska anslutas till elnätet eftersom all kommunikation med lägenhetsterminalerna sker via befintligt elnät.(PLC)