Framtidsäkrade system

 

 

WEBEL Services Tjänster - Våra webbaserade servertjänster

Energistyrning -Mätinsamling

  • Motorvärmarstyrning - fordonsparkeringar med tillgång till motorvärmare 
  • Laddstolpar - fordonsparkeringar med tillgång till laddstolpar
  • Camping - campingsplatser med tillgång till El-uttag
  • Stugstyrning - temperaturstyrning av camping stugor etc.
  • Bodstyrning - energistyrning av bodar på byggarbetsplatser

Enhetsmätning - Mätinsamling

  • Fastighetsmätning - mätinsamling av energiförbrukning för fastigheter och industri
  • Lägenhetsmätning - Individuell mätinsamling av EL, vatten och temperatur  

 

Support

Call us !Support - Telefonsupport under kontorstid samt mailsupport övriga tider.