Framtidsäkrade system

 

 

Motorvärmarstyrning 

Användarens bokningbild (webbsida) 
Återkommande tid - Veckodagsrepeterande avresetid enligt tidtabell
Måndag till Fredag 06:15, Lördag 10.00
Tillfällig tid - Ej repeterande avresetid enligt tidtabell, tiden gäller endast en gång, Onsdag kl 18:15
Bokning kan även ske vid stolpen eller via mobil/telefon 
                                                                                  

Praktiska funktioner

Direktstart, slår till el-uttaget i motorvärmarstolpen

Kontroll, ger besked om skyddsbrytare är utlöst samt om fordonet är anslutet.

Lås knappsatsen- blockerar andra att nyttja el-uttaget

Energiförbrukningen för motovärmarplatsen

Exempel på energiföbrukning...