Framtidsäkrade system

 

 

Camping

Kortidscampare
Campingens bokningsprogram bokar in campinggästen på vanligt sätt och el-uttaget för platsen slås till.  Campinggästen kan vid incheckningen välja strömabonnemang 6,10 eller16 A som max energiuttag. Vid utcheckning avläses el-uttaget energimätare automatiskt och kunden betalar för sin egen förbrukning.

Långtidscampare
Lika om ovan, men el-uttaget kan styras av campinggästen under hela bokningsperioden
Ex.vis:  Plats bokad fr.o.m  2010-02-01  t.o.m  2010-05-15
Under denna period styr campinggästen själv el-uttaget via Web, G-CTRL appen eller telefon.

Ex på en registrerad tillslagsperiod för el-uttaget via websidan
Telefonstyrning via G-CTRL app
 

Med telefonstyrningen kan el-uttaget styras, Till-slag eller Från-slag.
Telefonstyrningen kan även meddela el-uttagets aktuella läge:
"Status -EL-uttaget är tillslaget" eller "Status -EL-uttaget är frånslaget"


Energiförbrukningen