Framtidsäkrade system

 

 

WEB-EL Systems - Referenser

Våra energibesparande system har funnits på marknaden sen 2003 och har ca: 80 000 användare i Sverige. WEB-EL systemet ett av det mest flexibla och lättanvända systemen på marknaden. Systemet är svenskt och tillverkas i Sverige för bästa kvalite och driftsäkerhet.

Våra produktområden

 • Bilmotorvärmare - motorvärmarstyrning för arbetsplatser och bostadsparkeringar
 • Camping - campingstyrning, stugstyrning
 • Fastighet - undermätning, tvättstugebokning
 • Bodstyrning - värmestyrning i bodar (byggarbetsplatser etc)
 • Bussdepåstyrning - Värmestyrning och identifiering av fordon

 

Våra referenser i Sverige

 • Fastighetsbolag
 • Kommuner
 • Flygplatser
 • Byggentreprenörer
 • Campingar
 • m.fl.

Kontakta oss för mer information om våra referenser !