Framtidsäkrade system

 

 

PARTNERS

Vi kompletterar våra partners, men konkurrerar aldrig med dem
Vi är oberoende och samarbetar med ledande leverantörer, systemintegrerande åteförsäljare, både stora och små som behöver en stark parter.

WEBEL Partner

Vår partnerstrategi gör det möjligt för våra partners att leverera ett helt koordinerat och kvalitetssäkrat tjänstekoncept som underlättar den dagliga verksamheten för både slutkunderna och dem själva. Vår partnerstrategi är en försäkran om en obruten relation till slutkunden.
I WEBEL´s ansvar ligger att leverera de överenskomna tjänsterna i en omfattning och på en nivå de båda parterna kommit överens om.
 
WEBEL har också egna kunder exempelvis i de fall där en partner inte anser sig kunna addera tjänster med något ytterligare värde för slutkunden eller där kunden inte tillhör partnerns målgrupp på marknaden.