- En del av GARO-koncernen -

 

 

Elbilsladdning

Motorvärmarstyrning

Campingstyrning

Enhetsmätning, IMD

HEM WEB-EL Systems WEB-EL SERVERTJANSTER PRODUKTER SUPPORT KONTAKT INLOGGNING-KUNDZON

Energisparande system

Elbilsladdning

Ett smart system för elbilsladdning där laddstolpen har dubbla ladduttag för plug-in elbil och Schuko uttag för motorvärmaren. Som användare väljer man vilket uttag man vill använda via vår app. eller webbsida. Garo's LS4 laddstolpe med G-CTRL är mycket uppskattad eftersom laddstolpen har både elbilsladdning och motorvärmarstyrning för två parkeringsplatser.

Läs mer om G-CTRL produkterna på Garo's hemsida - Produktinformation

Motorvärmarstyrning

Ett modernt motorvärmarsystem medger ett flertal styralternativ beroende på fastighetsägare och användarens behov som ger en stor energi- och miljöbesparing.

Med WEB-EL motorvärmarsystem sparar man > 75% av sin energiförbrukning när alla styrda el-uttag inte längre är kontinuerligt spänningssatta. Med vår motorvärmarstyrning är det användaren som styr och programmerar sitt el-uttag. Det innebär att ingen oönskad uppvärmning sker så länge man inte är i behov av sitt fordon. Tillslagstiden bestäms av yttertemperaturen, vilket ger en optimal energibesparing.

Det enda man behöver är en webbläsare eller telefon för att styra och programmera sitt el-uttag. Om man inte har en dator eller smartphone kan man ringa vår telefontjänst liknande mobilsvar för att styra och programmera sitt el-uttag.

Behörighetskontroll via App, Webb, telefontjänst och stöd för RFID bricka(tagg) så passar vårt motorvärmarsystem för de flesta behov oavsett anläggningsstorlek. Med RFIDläsare i stolpen kan man enkelt identifiera användaren och kan därmed fritt parkerar där det finns en parkeringsplats ledig. Vi kallar detta enfriplatsparkering - ex. arbetsplatsparkeringar. Vi använder standard RFID brickor(taggar) så att även befintliga passerkort, taggar etc. med samma rfid-standard kan användas till våra rfid-läsare.

Systemet mäter och registrerar all energiförbrukning vid varje parkeringstillfälle så att användaren kan vid behov debiteras för sin energiförbrukning.

Så vid Ert val av motorvärmarsystem är WEB-EL systemet ett framtidssäkert, enkelt och tryggt val. Styrsystemet är en svensk produkt som tillverkas i Sverige

Läs mer om G-CTRL produkterna på Garo's hemsida - Produktinformation

 
Campingstyrning, Ställplatser och Marinor

Ett intelligent system för eluttag där receptionen och kunden får full kontroll över sina eluttag. Med inbyggd energimätning säkerställs att rätt debitering sker till kunden och att anläggningsägaren får betalt för all energiförbrukning. Behörighetskontroll och styrning via App, Webb och telefontjänst.

Läs mer om G-CTRL produkterna på Garo's hemsida - Produktinformation