Framtidsäkrade system

 

 

 System G-CTRLMotorvärmarstyrning   Produktblad    Produktlänk   

newsFinns nu med RFID läsare

        Energibesparingsgraf      Systemöversikt

Motorvärmarstyrning, Laddning av EL-bilar
Ett modert motorvärmarsystem medger ett flertal styralternativ beroende på fastighetsägare och användarens behov. Behörighetskontroll och stöd för RFID nyckel eller via sin egen smartphone med NFC-chip så passar vårt motorvärmarsystem in för de flesta behov idag och i framtiden. NFC tekniken som snart finns i alla nya smartphones kommer till stor del att ersätta den traditionella RFID nyckeln vilket förenklar administrationen betydligt. Så vid Ert val av system för motorvärmarstyrning är WEB-EL systemet ett framtidssäkert, enkelt och tryggt val. Läs mer om systemet och samarbetspartners i produktbladet.

Systemfunktioner
- Batteriladdning av hybridbilar, MC m.m.
Energimätning av el-uttag med automatisk fjärravläsning av el-mätare (via el-nätet)

- RFID tag och NFC behöringhetskontroll vid stolpe
- Korttidsuthyrning av outhyrda motorvärmarplatser
- Bilpoolsparkeringsfunktion för särskilda uppvärmningsbehov (jourbilar etc)
- Servicefordons dagliga behov av tillslagsperioder
- Handikappfordon med särskilda behov
- Programmerbar temperaturkurva för valfria gångtider 

- Tidsstyrning via yttertemperatur eller fasta gångtider

- Kontrollera via Internet sin egen motorvärmarplats

-Automatisk överföring av energikostnad till hyresavi via ett flertal hyresdebiteringssystem

- El stöldsäkert, programstyrd låsning av el-uttag
- Outhyrt el-uttag är avstängt och låst, eller kan bokas som besöksplats

Funktioner användare
- Programmera avresetider och direktstarta el-uttaget via Internet och telefon
- Programmera upp till fem(5) avresetider per veckodag - bokade tider är veckorepeterande

- Direktstart av el-uttaget kan ske via internet

- Kontroll av skyddsbrytare och om fordonet är anslutet - kan ske via internet

- Redovisning av sin egen energiförbrukning via bokningssidan i Webel-portalen

Övervakning, larm
- Automatisk anläggningsövervakning av motorvärmarparkering
- Larm skickas via e-post och SMS till fastighetsägaren vid fel i anläggning (SMS tillvalstjänst)
- Vid utlöst skyddsbrytare kan larm skickas som e-post till användaren

Servertjänst
- Central säker webbservertjänst
- Drift och övervakning av förmedlade servertjänster, inkl. programuppdatering och backup
- Central telefonrösttjänst för bl.a. tidsbokning ingår som standrad i servertjänsten

Service - Support
- Ingående produkter och komponenter finns tillgängliga via flertalet el-grossister
- Telefonsupport

Kontakta oss för mer information !