Framtidsäkrade system

 

 

System G-CTRL  Campingstugor Höj & sänk temp, energimätning                                            

Med system G-CTRL kan höjning och sänkning av temperatur ske i campingstugor. 

Uthyrd stuga = normal temperatur

Outhyrd stuga = sänkt temperatur,

Frostskyddslarm kan anslutas och ger ett varningslarm vid för låg temperatur.

M-BUS Energimätare kan anslutas för att mäta camping gästens egen energiförbrukningen.