Framtidsäkrade system

 

 

Camping - Energibesparing

Camping, el-uttag
Webel styr el-uttagen i campingstolparna, endast bokade campingplatser har tillgång el - i annat fall är uttaget avstängt.

Camping stugor med temperatur höjning och sänkning
Bokade stugor har normal temperatur, ej bokade har sänkt temperatur. Campingägare redovisar ofta 25 till 35 % energibesparing.

- Kontakta oss för mer information !